Hofland header foto Bel button

Toegangscontrole

Retail

Voor veel ondernemers is een elektronisch toegangscontrole-/beheerssysteem de ideale oplossing voor het onder toezicht en gecontroleerd toelaten van personen, ter voorkoming van ongewenst bezoek in hun magazijn, kantoor en dienstruimten. Tevens biedt een dergelijk systeem controle op de interne goederenstroom en op de handelingen van de medewerkers. Toegangscontrole is in veel uitvoeringen leverbaar: van eenvoudige codesloten tot professionele webbased kaartleessystemen. Of middels de inbraakcentrale. “The sky is the limit”. 
Traditionele sleutels bieden de eenvoudigste vorm van toegangscontrole. Verlies of diefstal kan echter leiden tot dure vervangingskosten van cilinders; het uitwisselen van sleutels is een tijdrovende kwestie.

Hofland Electronica is officiële dealer van een aantal professionele toegangscontrole-systemen. De praktische systemen zijn "full proof" met een uitstekende verhouding in prijs en kwaliteit. Belangrijk kenmerk is het anti-vandalisme-ontwerp van het kaartleessysteem omdat de lezers altijd eenvoudig toegankelijk dienen te zijn. Tevens inzetbaar voor tal van toepassingen, omdat de systemen modulair uitbreidbaar zijn; van één tot meerdere deuren, met verschillende autorisatieniveaus, etc. 
Toegangsbeheer houdt ook in dat u vastlegt en controleert wie u binnen wilt laten. Voordat u medewerkers, bezoekers of klanten toegang verleent, kunt u hen verifiëren door gebruik te maken van sluisdeuren. 
Veel van onze klanten als supermarkten, juweliers en groothandels hebben een veilig gevoel door de zekerheid van gecontroleerde toegang die door Hofland Electronica is gerealiseerd.

Musea

Hofland Electronica kent de beveiligingswensen en -eisen van de museumwereld met zijn specifieke kenmerken. 
Veelal is sprake van maatwerk met een subtiel evenwicht tussen de toegankelijkheid en de beveiliging van de uitzonderlijke museumstukken. Ter aanvulling van een alarm- en camerasysteem worden in musea object- of vitrinebeveiligingssystemen toegepast.

Voor rondleidingen en suppoosten kunnen speciale voorzieningen worden getroffen, zodat museumbezoekers en groepen belangstellenden de gelegenheid wordt geboden om de museumstukken in al hun pracht (van dichtbij) te kunnen aanschouwen.
Het gemak van één aanspreekpunt, het persoonlijke contact en de service tijdens maar vooral buiten kantoortijden. Een sprekend voorbeeld is het testimonial van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.

Handel, industrie, havens en kantoren

Voor veel organisaties is een elektronisch toegangscontrolesysteem de ideale oplossing voor het onder toezicht en gecontroleerd toelaten van personen, ter voorkoming van ongewenst bezoek in kantoorpanden, overheidsgebouwen, dienst- of computerruimten. Tevens biedt het systeem controle op de interne goederenstroom - ‘Beveiliging van logistieke ketens’ - en op de handelingen van de medewerkers.
Toegangscontrole is in veel uitvoeringen leverbaar: van eenvoudige codesloten tot professionele webbased kaartleessystemen. Of middels de inbraakcentrale.

Traditionele sleutels bieden de eenvoudigste vorm van toegangscontrole. Verlies of diefstal kan echter leiden tot dure vervangingskosten van sleutelcilinders; het uitwisselen van sleutels is een tijdrovende kwestie.

Hofland Electronica is officiële dealer van een aantal professionele toegangscontrolesystemen. De praktische systemen zijn "full proof" met een uitstekende verhouding in prijs en kwaliteit. Belangrijk kenmerk is het anti-vandalisme-ontwerp van het kaartleessysteem, omdat de lezers op eenvoudig toegankelijke locaties geplaatst moeten worden. Tevens inzetbaar voor tal van toepassingen, omdat de systemen modulair uitbreidbaar zijn; van één tot meerdere deuren, met verschillende autorisatieniveaus, etc.

De toegangscontrolesystemen kunnen additioneel uitgebreid worden met softwaremodules, ten behoeve van aanwezigheids-, bezoekers- en werktijdregistratie. Onze systemen zijn eenvoudig te bedienen en webbased, voor gebruikersvriendelijke programmering en beheer via een PC.

De toegangscontrolesystemen van Hofland Electronica bieden een aantal geavanceerde mogelijkheden. Met de interactieve plattegronden is het mogelijk de status van gebieden en toegangen grafisch weer te geven en te wijzigen met één enkele muisklik. Daarnaast is er de “Alarmhandler”, die automatisch procedures kan starten in alarmsituaties.

Hofland Electronica adviseert, ontwerpt en installeert toegangscontrolesystemen geheel afgestemd op uw situatie, het aantal deuren en de bedrijfsvoering van uw organisatie. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met koppelingen met eventueel andere voorzieningen in een pand. Voorbeelden zijn: slagboominstallaties, bedrijfsparkeerplaatsen, inbraaksignaleringsinstallaties, camera-systemen en kantineafrekensystemen.

De toepassing van een toegangscontrole-systeem is geen sinecure. Een belangrijk onderdeel van de levering is een implementatie-gesprek, alsmede trainingen voor de beheerder en de gebruikers. Voor al uw vragen, software-updates en modemsupport staat een helpdesk ter beschikking, zodat u optimaal gebruik kunt blijven maken van het toegangscontrolesysteem.

Gratis advies gewenst bij de beveiliging van uw bedrijf of huis?  Neem vrijblijvend contact op