Hofland header foto Bel button

Service en onderhoud

Jarenlang profijt van goed functionerende systemen met 10 jaar service-ondersteuning

Is een onderhoudsabonnement nodig? Zeker, want ook de moderne micro-elektronica vereist onderhoud en de projectie dient gecontroleerd te worden. Functioneert de apparatuur nog naar behoren en is de noodstroomvoorziening nog optimaal? Is de installatie mogelijk niet aangepast aan veranderde omstandigheden? Vaak wordt pas bij schade ervaren, dat dit niet het geval is. Op dat moment is het echter te laat.

Hofland Electronica biedt daarom aan haar klanten en voor alle systemen de mogelijkheid tot het afsluiten van een preventief onderhoudsabonnement, in diverse SLA onderhoudsvormen. Bij afsluiting van een Preventief onderhoudsabonnement wordt de abonnee opgenomen in onze servicedienst. 
Storingsmeldingen cq reparatie-opdrachten tijdens kantoortijden worden in ontvangst genomen en met de klant een afspraak gemaakt, op een tijdstip dat de klant het uitkomt. Buiten kantoortijd en op zon- en feestdagen is de Alarmcentrale van Hofland Electronica 24/7 bereikbaar. Gedurende de tijd dat Hofland Electronica de installatie in onderhoud heeft wordt een storingsmelding binnen 48 uur verholpen, tenzij schriftelijk kortere tijden zijn overeengekomen. 
Cliënten die géén onderhoudsabonnement hebben afgesloten, willen eigenlijk ook buiten de normale kantoortijden geholpen worden, daar anders de installatie niet gebruikt kan worden. Het is dan geen uitzondering dat onze servicemonteurs worden geconfronteerd met een installatie, waarvan de werking en afstelling zeer veel te wensen overlaat.

Een storingsmelding is in tegenstelling tot onderhoudswerkzaamheden altijd onverwacht. Storingsmeldingen ten gevolge van achterstallig onderhoud hebben tot gevolg, dat het storingsbezoek uitloopt, hetgeen onze serviceverlening aan banden legt. Hierdoor kunnen wij dan geen op maat gesneden dienstverlening aanbieden aan cliënten, die wél een onderhoudsabonnement hebben afgesloten. Wij kunnen dan niet die service aanbieden, welke U van ons verwacht en gewend zijn. Daarom genieten klanten mét een onderhoudsabonnement voorrang op niet abonnees.

Indien sprake is van een verzekeringseis of afgifte van een alarminstallatiecertificaat, dan heeft de klant bij het afsluiten van een Preventief onderhoudsabonnement nog een voordeel. Het BORG certificaat is dan 5 jaar geldig in plaats van 1 jaar. Het periodiek controleren van de inbraaksignaleringsinstallatie is dan ook een waarborg voor continuïteit en een adequaat middel tegen nodeloos alarm.

Wij bieden landelijk een product- en service-ondersteuning gedurende ten minste 10 jaar. Onze servicemonteur heeft bijna altijd de benodigde reserve onderdelen in zijn auto en kan binnen 4 uur ter plaatse zijn.

 

Gratis advies gewenst bij de beveiliging van uw bedrijf of huis?  Neem vrijblijvend contact op