Hofland header foto Bel button

Brandmeld- en ontruimingssystemen

Snelle signalering beperkt brandschade en redt levens

Snelle signalering van brand is cruciaalEen snelle signalering van brand is cruciaal voor een effectieve brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een belangrijke bijdrage in de continuïteit van een bedrijf. Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie beperkt niet alleen een enorme brand- en rookschade aan het interieur en de opgeslagen goederen, maar snelle detectie redt ook levens.

Een tweede levensbedreigende factor is rookontwikkeling. Met name giftige stoffen leiden bij een groot aantal branden tot veel slachtoffers. De toepassing van betrouwbare brandmeldsystemen, alsmede speciale bekabeling en bevestigingsmaterialen zijn daarom van essentieel belang.

Hofland Electronica levert professionele brandmeldsystemen die zijn ontwikkeld op basis van een jarenlange expertise op het gebied van branddetectie en een veelvoud van brandproeven. Al deze aspecten staan borg voor de hoogst mogelijke productiekwaliteit en voor een betrouwbare werking gedurende lange tijd.

Middels onze alarmcentrale kunnen wij op afstand broeidetectie en branddetectie in afvalverwerking bewaken. Met geavanceerde thermo grafische camera’s controleren wij permanent de temperatuur, zodat wij snel kunnen ingrijpen bij brandgevaar.
Bij deze vorm van alarmverificatie kunnen wij conform de afspraken direct de juiste hulpinstanties met hoge prioriteit waarschuwen. 

De brandmeldsystemen van Hofland Electronica zijn compact, flexibel en leverbaar in verschillende uitvoeringen, geschikt voor kleine, middelgrote en grootschalige projecten. De brandmeldcentrales zijn uiterst betrouwbaar, VdS goedgekeurd en voldoen aan de norm EN54.

De brandmeldcentrales zijn uitgebreid met een extern ontruimingspaneel. Hierdoor ontstaat een brandmeld- en ontruimingscentrale, die tevens voldoet aan de norm NEN2575. Conform genoemde normen wordt voor stuur- en signaalkabels speciale bekabeling toegepast met functiebehoud en afgemonteerd in halogeenvrije buisleiding. Hierdoor blijven bij een brandalarm de signaalgevers langdurig functioneren en ontstaat er een minder giftige rookontwikkeling.

Indien uw verzekeraar of het bevoegd gezag – de gemeente of de brandweer – een brandmeld- en ontruimingsinstallatie eist, dan dient de installatie te voldoen aan de gestelde normen. Deze normen vereisen het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), het toepassen van gecertificeerde apparatuur, het aanstellen van een Opgeleid Persoon en het afsluiten van een onderhoudsabonnement op de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.


Draadloze brand detectie
Ook draadloze brand detectie is mogelijk tot 32 meldpunten, en conform de EN54-23. Snel en eenvoudig aan te brengen en geen (zichtbare) bekabeling in het pand. Uiterst geschikt voor monumentale panden en/of bungalows ed. Een breed scala aan geavanceerde brandmelders, zowel hitte- als rookmelders om aan de eisen te voldoen van elk pand. 

Hofland Electronica is officieel dealer van gerenommeerde brandmeldsystemen en geregistreerd als Installatie- & Onderhoudspartner. Bij ons kunt u terecht voor het verzorgen van het PvE en voor de cursus Opgeleid Persoon, alsmede voor het installeren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Gratis advies gewenst bij de beveiliging van uw bedrijf of huis?  Neem vrijblijvend contact op