Hofland header foto Bel button

Ontruiming

Veilig het gebouw verlaten bij een calamiteit

De ontruiming van uw bedrijfspand heeft direct te maken met de verantwoordelijkheid die u heeft voor uw klanten, bezoekers en medewerkers. Voor u is het van belang om te weten of er afdoende maatregelen getroffen zijn, zodat de aanwezigen veilig het pand kunnen verlaten bij een calamiteit. Het beschermen van mensenlevens wordt onder meer bereikt door het installeren van een ontruimingsinstallatie.

Indien u uit vrije wil kiest voor een ontruimingsinstallatie, dan kunt u volstaan met handbrand-melders en signaalgevers, ook wel slow-whoops genoemd. Deze detectoren zijn gekoppeld aan een separate ontruimingscentrale of aan de aanwezige inbraaksignaleringsinstallatie.

Indien uw verzekeraar of het bevoegd gezag – de gemeente of de brandweer – een ontruimingsinstallatie eist, dan dient deze installatie te voldoen aan de gestelde normen. Deze normen vereisen het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), het toepassen van gecertificeerde apparatuur, het aanstellen van een Opgeleid Persoon en het afsluiten van een onderhoudsabonnement op de ontruimingsinstallatie.

Hofland Electronica is officieel dealer van gerenommeerde brandmeldsystemen en is geregistreerd als Installatie- & Onderhoudspartner van branddetectiebedrijf Lobeco. Wij voldoen aan alle gestelde eisen en normen. Bij Hofland Electronica kunt u terecht voor het verzorgen van het PvE, voor de cursus Opgeleid Persoon en voor het installeren en onderhouden van de ontruimingsinstallatie.

Gratis advies gewenst bij de beveiliging van uw bedrijf of huis?  Neem vrijblijvend contact op