Hofland header foto Bel button

Bewaking en mobiele surveillance

Aansturing van alarmafhandeling en -opvolging

Alarmafhandeling

De alarmafhandeling geschiedt conform schriftelijk vastgelegde procedures. Doorgaans zal bij een alarmmelding één van de opgegeven waarschuwingsadressen (sleutelhouders) in overleg de politie of brandweer worden gewaarschuwd.

Afhankelijk van de woonplaats en bereikbaarheid van het waarschuwingsadres zullen wij dan doorgeven aan de politie wanneer deze persoon ter plaatse aanwezig kan zijn.

In plaats van eigen waarschuwingsadressen kunt u gebruik maken van een erkende particuliere bewakingsdienst. Erkende bewakingsdiensten beschikken over een ND-nummer. De surveillanten zijn herkenbaar aan letter V op hun uniform. Bewakingsdiensten kunnen zorg dragen door alarmopvolging, sleutelbeheer (keyholding), portiersdiensten of bijvoorbeeld het uitvoeren van een brand- en sluitronde.

Hofland Electronica installatie en alarmcentrale werkt samen met landelijke en regionale bewakingsdiensten, voor een snelle en adequate alarmopvolging.

Alarmopvolging

De mobiele surveillance van de bewakingsdienst wordt als eerste waarschuwingsadres in het computersysteem op onze alarmcentrale ingevoerd. Bij een alarmmelding stellen de surveillanten een onderzoek in, overeenkomstig de schriftelijke instructies.

Aan de hand van hun bevindingen wordt verdere actie ondernomen. Die verdere actie kan bestaan uit het opnieuw inschakelen van het systeem of het waarschuwen van de politie.

Van iedere alarmopvolging wordt een rapport opgesteld zodat de abonnee altijd op de hoogte is van hetgeen heeft plaatsgevonden.

Gratis advies gewenst bij de beveiliging van uw bedrijf of huis?  Neem vrijblijvend contact op