Hofland header foto Bel button

10 keer sneller dan het vorige beveiligingsbedrijf

Complete beveiliging in het nieuwe pand van het CDA

De woordvoerder, hoofd bedrijfsvoering Partijbureau CDA. “Partijbureau klinkt wel erg statutair, wij zijn – zeg maar – de back office voor het CDA, haar leden en afdelingen, en nu heel actueel voor de campagne”. Het partijbureau verhuisde van een A-locatie naar de huidige B-locatie. “In het vorige pand hadden wij eigenlijk geen beveiligingssysteem. Op de locatie waarin wij nu gevestigd zijn, hebben wij direct vanaf het begin beveiliging meegenomen in al onze plannen”. Beveiliging en toegankelijkheid; soms blijkt dat moeilijk te combineren. “Neem nou bijvoorbeeld onze entree. Het eerste idee was deze heel toegankelijk te maken. Uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een open balie met een volledig glazen tochtportaal buffer. Hiermee hebben we een compromis gemaakt tussen het veiligheidsgevoel van de medewerker in de receptie en de openheid die we graag uitstralen”.

CDA en Hofland Electronica

Voor elke non-profit organisatie – dus ook voor het CDA – is de prijs erg belangrijk. “Wij zijn ons zeer bewust van het gewenste kwaliteitsniveau dat wij willen bereiken. Wij wensen niet een lage prijs ten koste van het kwaliteitsniveau. Wij denken heel goed na over hoe wij het willen en laten ons dan adviseren in de technische oplossing en de bijbehorende prijsstelling. Hofland Electronica had niet alleen de beste prijsstelling maar ook het beste ontwerp”. Juist in de volgende fase – de realisatie – blijkt Hofland Electronica de ideale beveiligingspartner te zijn door haar flexibiliteit en het iteratieve proces.

De projectleider van de verbouwing: “Hofland Electronica kwam met het beste voorstel en de beste prijs. Toen het er om ging spannen – hij vertrok de volgende dag met het vliegtuig naar Thailand en heb ik ze pas écht leren kennen. Vlak voor zijn vertrek hebben ze mij overtuigd dat zij de beste leverancier zijn. In het gecomprimeerde bouwtraject heb ik hun expertise en flexibiliteit enorm gewaardeerd”.

Iteratief proces

De verbouwing diende in korte tijd, met veel partijen en binnen de randvoorwaarden van de monumentenzorg te worden gerealiseerd. We zijn toen een iteratief proces gestart om vanuit het mooiste en beste systeem te gaan schrappen en daarvan de consequenties in detail te bespreken”, aldus de woordvoerder van het CDA.
Het iteratieve proces speelde zich af voor de installatie van het complete beveiligingssysteem. Sinds het systeem volledig operationeel is ziet de woordvoerder in dat een aantal voorstellen van Hofland Electronica alsnog doorgevoerd gaan worden. “Vanwege de prijs hebben we destijds een aantal functies niet gekocht. Nu we een aantal maanden met het systeem werken, zien we in dat de adviezen van Hofland Electronica erg goed waren en gaan we aantal uitbreidingen doorvoeren” 

Tijdgebrek

Het gecomprimeerde bouwtraject kenmerkte zich door weinig tijd en veel partijen. Hofland Electronica heeft hier de leiding voor het beveiligingsdeel op zich genomen. “Ik vond het héél bijzonder dat onze beveiligingsadviseur van Hofland Electronica zich ontpopte als een projectleider. Samen hebben wij door het pand gelopen, hij heeft een memo met actiepunten opgesteld en heeft de leiding genomen in de afstemming met derden” zegt de woordvoerder met een brede glimlach op zijn gezicht. “De praktijk blijkt weerbarstiger om alles geregeld te krijgen. Ik vind het echt geweldig dat Hofland Electronica dit aan zag komen en ons zo heeft geholpen”.

Meer dan meedenken

“Meedenken is een erg cliché woord”. De woordvoerder zoekt naar de juiste woorden om te vertellen hoezeer hij het advieswerk van Hofland Electronica waardeert. “Het zit ‘m in de manier van meedenken. Wij weten heel goed wat we willen; ik verdiep me vervolgens behoorlijk in de materie. Bij de besprekingen blijkt steeds weer dat de beveiligingsadviseur van Hofland Electronica onze wensen en onze oplossingsrichting begrijpt en meedenkt hoe het vaak nog beter kan tegen vaak gelijke of soms zelfs lagere prijzen.”

De nuttige praktijk ervaring

Het staat de woordvoerder nog haarscherp voor ogen. Onverwacht werkte hij nog even door in het zeer fraai gerestaureerde pand waar de back office van het CDA is gevestigd. Hij had er geen erg in dat de beveiligingsinstallatie was ingeschakeld die de alarmmelding naar de Particuliere Alarmcentrale had gestuurd. De centralisten reageerden direct en schakelden de manbewaking in.

“Plotseling stond daar een levensechte herdershond van de bewakingsdienst in mijn kamer. Ik schrok natuurlijk enorm maar bleef gelukkig heel rustig achter mijn bureau zitten” vertelt de onthutste woordvoerder. En dan: “Ik realiseerde me hoe effectief ons pand beveiligd is; de reactie is zeker wel 10 keer sneller dan wat ik gewend was van het andere beveiligingsbedrijf.  Absoluut Top!”.

Voor het partijbureau van CDA is Hofland Electronica de partner waar zij zich thuis voelt als het gaat om beveiliging. Ook vanwege de dialoog die gevoerd wordt in een iteratief proces. Nieuwe inzichten worden besproken; oplossingen tegen elkaar afgewogen. De degelijke en betrouwbare uitstraling van het CDA wordt gesymboliseerd in het nieuwe en complete beveiligingsysteem van Hofland Electronica b.v.

Gratis advies gewenst bij de beveiliging van uw bedrijf of huis?  Neem vrijblijvend contact op